Krystyna Kwiatkowska

1953÷2005

Zawsze są jakieś boczne drzwi.

* * *

Wolę tego który
z  ciemności lasu jak z  duszy ciemności
woła: wszystko jest nów pod słońcem,
świat ciągle tańczy jak światło na liściach,
wszystko jest młodość
i  pogoń za wiatrem.
Wszystko jest także dobre
póki nie nazwie się dobrem jedynym.
Śmieje się: gdzieś mam wasze zamki
trawniki dekrety podania i  całą
kwadratową resztę.
Nie ma we mnie kamienia.
Nie znam Prawa
ani Powtórzonego Prawa. Niebo
gwiaździste jest bogactwem
ubogich, tak jak ironia
jest bronią bezbronnych.
Przyjdę
kiedy utracisz nadzieję.
Mieczem wyrąbię ci drogę a Bóg
choć w to nie wierzysz uśmiechnie się do nas.
Bóg żadnej trawce nie dał kształtu ideału.
Nie szukaj więc we mnie cnót
kiedy na skrzyżowaniu światła i ciemności
wychodzę z lasu
wśród wycia syren i szczekania psów
cały w świergocie policyjnych gwizdków
wolny i niebezpieczny

poza prawem

outlaw

Wykonanie strony: Rafał K. Sikorski; © Krystyna Kwiatkowska; Hosting: www.gryzzly.com